Thursday, August 8, 2013

26. Будда (Buddha)"Буянтай хүмүүс алсаас Гималайн уулс шиг харагддаг бол нүгэлтэй хүмүүс шөнөөр харвасан сум шиг дэргэд ирсэн ч харагддаггүй"


(566?-486?)Сиддхарта Гаутама нь хойд энэтхэгийн Шакья хаант улсын хаанхүү байжээ. Тэрээр гарамгай удирдагч болж болох байсан боловч энэ ертөнц дээр хажууд нь амьдралын бүх баяр баясгалан унтармаар их зовлон байгааг олж хараад эрх мэдэл, хөрөнгөнөөсөө татгалзан энгийн даяанч болон үнэний эрэлд гарсан байна. Мару чөтгөрийг ялсныхаа дараа агуу Будда болжээ. Дараа нь хүмүүст Дөрвөн үнэнийг сургахаар ертөнцөд буцан ирсэн байна. Түүнийг Шакьямуни (Шакьягийн мэргэн), Бхагавата (Үнэнийг өгүүлэгч), Татхагата (Тийн одсон), Сугата (Буянд одсон) болон Жин (Ялгуулсан) гэж нэрлэдэг.
Амьд байхдаа Гаутама Будда өөрийн үгсийг бичихийг хориглодог байсан байна. Зөвхөн насан өөд болохынхоо өмнө шавь нартаа дараа үед зориулан бичихийг зөвшөөрчээ. Гэхдээ зөвхөн зөв замаар, үнэн рүү тэмүүлж буй хүн л түүний шавь байх болно гэдгийг анхааруулсан байна.
Бүрэн гэгээрсэн түүнийг энэ ертөнцийг орхисны дараа түүний сургаал шашин болжээ. Хүмүүс түүнд зориулан маш олон сайхан сүм, дуган, хөшөө дурсгалыг барьж мөргөх болсон байна. Гэвч хүмүүс түүний ямар нэг ёс заншил, зан үйлийн эсрэг байсныг мартжээ.

No comments: