Thursday, August 15, 2013

29. Пабло Пикассо (Pablo Picasso)"Би байгалийг дагадаггүй, байгальтай зэрэгцээд юм уу түүнээс түрүүлж явдаг. Зураач хүн байгалийг судлах ёстой ба харин түүнийг зурж байх үед байгаль саад болох ёсгүй."
Пабло Пикассогийн тухай XX зууны бусад зураачдаас илүү их бичсэн байдаг. Түүний бүтээлээс хүн бүр өөртөө ойрхон ямар нэг зүйлийг олж болно. Зарим нэгэнд нь "цэнхэр үеийн" Пикассо таалагддаг бол бусад нь түүний кубист төрлийн бүтээлүүдийг илүү үнэлдэг. Хэн нэг нь "Энхтайвны тагтаа" бүтээлийг хамгийн шилдэг нь гэж үздэг бол өөр нэг хүн "Герникаг", гурав дахь нь "Авиньоны хүүхнүүд" зургийг шилдэг нь гэж үздэг байна. Харин бүгд Пикассог өнгөрсөн зууны санааг илүү бүрэн байдлаар бүтээлдээ тусгасан мастер гэдэгт санал нийлдэг юм.
Энэ агуу хүний бүтээл сэтгэл хөдөлгөсөн эргэлтүүд болон олон утгатай үйл явдлуудаар дүүрэн байдаг. Пикассогийн найз нартайгаа, эмэгтэй хүмүүстэй, хамаатнуудтайгаа яаж харьцаж байсан тухай маш их ярьж, цуу яриа, бодож олсон зүйлээр хэтрүүлсээр байна. Зарим судлаачид түүний чин үнэнч нөхөрлөл, эрч хүчтэй хайр, амьдральд цуцашгүй хайртай байсныг нь магтан дуулдаг бол бусад нь зураачийг сэтгэл зүрхгүй хувиа хичээгч, урлагт өөрийгөө болон түүнтэй хайр сэтгэл болон садан төрлийн холбоотой байсан бүх азгүй хүмүүсийг золиослосон гэж үздэг юм.

No comments: