Sunday, August 18, 2013

Зипфийн хуулийн хэрэглээ

Миний урьдчилсан хамгаалалтан дээр Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Хэл, соёлын сургуулийн захирал, профессор Т. Төрбатын хэлснээр "Зипфийн хуулийн тогтмолыг Монгол хэлний хувьд тодорхойлсон байна шүү дээ" гэж хэлэхэд их баярлаж билээ.
Зипфийн хууль гэдэг нь энэ талаар судалгаа хийж байгаагүй хүмүүс бол нэг их сонин биш санагддаг юм шиг байсан. Ер нь бол ямар нэг утгатай хэлний хувьд нэг тийм налуу шугам гарах ёстой гэсэн хууль юм.
Харин энэ хуулийг хэрэглэн сонирхолтой үр дүнд хүрсэн судалгааг саяхан олж харлаа.

Нэлээд ухаалаг амьтдад хүмүүс нэр өгөөд түүгээр нь дуудахад таньж хүрч ирдэг. Харин амьтад өөрсдөө бие биендээ нэр өгч ашиглах үзэгдэл далайн гахайнуудын дунд байгааг туршилтаар тодорхойлжээ. Мөн хоёр далайн гахай гурав дахийнхаа нэрийг "хэлж" ярилцдаг болохыг хойд Каролины их сургуулийн судлаачид тогтоосон байна.
Далайн гахайн энэ "хэлний" үгсийн хувьд Зипфийн хуулийн графикийг байгуулахад мөн л налуу шугам гарч байжээ. Утга учиргүй дохионуудын цуглуулгын хувьд энэ муруй налуу шугам гарах ёсгүй юм.

Эх сурвалж: http://www.kp.ru/daily/26109/3005692/

No comments: