Wednesday, September 9, 2009

Лабораторын ажил №1 (CS200)

Лаборатор орж байгаа багшаасаа хамааран дараах сайтууд руу орж лабораторын ажлыг гүйцэтгэнэ:

1. А. Хүдэр http://www.spoj.pl/KDLAB01
2. Ц. Энхбилэг http://www.spoj.pl/ENLAB01
3. Б. Бауырбек http://www.spoj.pl/BBLAB01

Лабораторын ажлыг 9 сарын 13-ны бүтэн сайн өдрийн шөнө дундаас өмнө ямар ч газраас хийж болно.

No comments: