Friday, September 18, 2009

CS200 Энэ хагас бүтэн сайнд лабораторын хичээл нөхнөЭнэ цагууд дээр энэ долоо хоногийн буюу Лабораторийн ажил №2-ыг хийнэ. Хийчихсэн оюутнууд заавал ирэх шаардлагагүй. Багш нараас асуух зүйл байгаа оюутнууд ирнэ. Бүртгэхгүй.

No comments: