Friday, September 4, 2009

Хичээл нөхөх хойшлогдов

126-р лабораторын засварын ажил дуусаагүй байгаа тул 9 сарын 5, 6-нд сургууль руу ирэх шаардлагагүй болов. Хэзээ нөхөхийг лекцэн дээр болон энэ блог дээр гаргана.

No comments: