Friday, September 4, 2009

Хичээл сонголт

Шинэ оюутнууд хичээл сонголт хийхэд хэрэглэдэг нууц үгээ авангуутаа кодоосоо өөр юм болгож байхгүй бол бусад оюутнуудад "хорлогдох" нь их байгаа тул энэ тал дээрээ анхаарцгаана уу. Хуучин оюутнууд нь ч гэсэн.

No comments: