Wednesday, September 16, 2009

CS200-гийн лабораторын шинэ цаг

IV-3 дээр лабораторын шинэ цаг гарч байгаа тул олон оюутантай цагуудаас энэ шинэ гарсан цаг руу оюутнуудыг шилжүүлнэ. Сайн дураараа шилжих оюутнууд 202 тоот өрөөнд ирж С. Бауырбек багш нэрээ бичүүлнэ үү. Энэ цагийг Ц. Энхбилэг орно.

No comments: