Monday, September 28, 2009

CS200 Лабораторын ажил №4.

"Нөхцөл шалгах үйлдэл ашиглах"

Лабораторын багшийнхаа нэр дээр дарж орно.

1. А. Хүдэр
2. Ц. Энхбилэг
3. С. Бауырбек

No comments: