Monday, December 28, 2009

Java-гийн ном

Д. Энхжаргал багшийн бичсэн "Объект хандлагат програмчлал. Java" номыг 200 тоотоос ирж авч болно. Эхний 5 хүнд жинхэнэ Египет папирусаар хийсэн хавчуурга дагалдуулна. :)
Хавар "Объект хандлагат програмчлал" хичээл уг номоор явах тул их л нэмэр болох болов уу.

No comments: