Saturday, December 19, 2009

MT521 Кодчиллын онолын математик

30 онооны шалгалт 2009 оны 12 сарын 20-ны бүтэн сайн өдрийн 10.00 цагаас 206-д болно. Хуваарь хараагүй хүмүүст зориулав.

No comments: