Monday, December 7, 2009

Энхбилэгийн дүн

Энхбилэг дээр суудаг буюу 1-1,2-4,2-5,3-6,3-7,4-3 дээр суудаг хүүхдүүд лабратор дээрээ ирж дүнгээ гаргуулаарай. Зарим нэг хүмүүсийн Код, юсернайм нь зөрсөн учир ирж учраа олох хэрэгтэй байна. 4 дэх өдрөөс хойш элдэв асуудлыг авч хэлэлцэхгүй болно.

Сорил 2 дээр будлиан гарсны улмаас хүчингүйд тооцсон ч сүүлд сууж өгсөн хүүхдүүдийн шалгалтыг тооцох талаар бусад багш нартай санал бодлоо солилцох болно.

Энхбилэг

No comments: