Wednesday, December 9, 2009

SW316 70 ОНОО

Энд дарж сүүлийн баганыг үзнэ үү. Бутархай тоонуудыг бүхэл болгож тоймлох болно. Элдэв оноог орхигдуулсан байвал 4 дэх өдрийг дуусахаас өмнө ирж мэдэгдэнэ үү. 5 дахийн өглөө эрт вэб рүү оруулаад сургалтын албанд өгнө.

No comments: