Monday, December 7, 2009

CS200 Лабораторын ажлуудын дүн (А. Хүдэр)

Бүх лабораторын ажлын дүн гарсан тул энд дарж үзнэ үү.

Лабораторын ажил бүр 2 оноотой байсан ба 3 бодлого бодсон оюутан ч 2 оноо авна гэж тооцож байлаа. Гэвч нэмэлт оноо өг гэж зарим оюутнууд хүсэлт явуулж байгааг харж үзээд CS200 орж байгаа гурван багш нар бүгд лабораторын оноогоо бодсон бодлогын тоогоор гаргах шийдвэр гаргалаа. Иймд идэвхтэйгээр бүх бодлогоо бодож байсан оюутнууд дээд тал нь 12 оноо нэмж авах боломжтой болов.

No comments: