Sunday, July 15, 2007

Туйлын туяа сансраас / Aurora from Space


Тайлбар: Газраас туйлын туяаг харахад тэнгэрт бүжиглэж байх шиг харагдана. Харин Олон Улсын Сансрын станц зарим туйлын туяатай ижил өндөрт, заримдаа тэдний дээгүүр нисч, заримдаа дундуур нь гарч байдаг. Туйлын туяаны электрон болон протоны урсгал нь ОУСС-д шууд аюул учруулаагүй байна. 2003 онд ОУСС-ын судлаач гишүүн Дон Петит дээрх ногоон туйлын туяаны тоон аргаар тодруулсан дээрх зургийг авчээ. Петит орбитоос мэдээлэхдээ асар том ногоон амёб шиг мөлхсөн, өнгө нь солигдож байгаа туйлын туяаг харлаа гэжээ. 300 километрийн доор Хойд Канадад байдаг цохилтоос үүссэн Маникуганы тогоо харагдаж байна.

Explanation: From the ground, spectacular auroras seem to dance high above. But the International Space Station (ISS) orbits at nearly the same height as many auroras, sometimes passing over them, and sometimes right through them. Still, the auroral electron and proton streams pose no direct danger to the ISS. In 2003, ISS Science Officer Don Pettit captured the green aurora, pictured above in a digitally sharpened image. From orbit, Pettit reported that changing auroras appeared to crawl around like giant green amoebas. Over 300 kilometers below, the Manicouagan Impact Crater can be seen in northern Canada, planet Earth.

No comments: