Monday, April 28, 2014

Хичээл зохицуулалтын хуудас

ШУТИС-аас гадаад дотоод явах гэж байгаа багш нар маш олон бичиг баримт бүрдүүлдгийн дотор "Хичээл зохицуулалтын хуудас" бол нэлээн чухал зүйл бөлгөө. Их олон багш нар надаас энэ файлыг авч хэрэглэж байсан тул интернетээс хайгаад олддог байхаар газар тавилаа. Энэ хуудас дээр хичээл орох багш нар, профессор, дэд захирлынхаа гарын үсгийг авах хэрэгтэй.
Энд дарж татаж авна уу.

No comments: