Saturday, April 19, 2014

Coder-Strike 2014 - Round 1: Problem C. Pattern

Шаблон гэж энэ бодлогон дээр жижиг англи үсгүүд болон ? тэмдгээс тогтсон тэмдэгт мөрийг хэлнэ.
? гэдэг нь ямар ч жижиг англи үсэг байж болно гэсэн үг.
Иймд нэг шаблоноос олон янзын тэмдэгт мөрүүд үүсч болно.
Хоёр шаблон огтлолцоно гэдэг нь тэр хоёроос үүсдэг тэмдэгт мөрүүдийн олонлог огтлолцож байна гэсэн үг.
Бидэнд ижил урттай n ширхэг шаблон өгөгдсөн.
Тэгвэл бүх шаблонтой огтлолцох шаблоныг ол. Энэ шаблон хамгийн цөөн тооны ? тэмдэгттэй байх ёстой.

Оролт

Эхнийн мөрөнд шаблоны тоо болох n (1 ≤ n ≤ 10^5) тоо өгөгдөнө.
Дараагийн мөрүүдэд ижил урттай шаблонууд өгөгдөнө. Шаблонуудын нийт урт нь 10^5 тооноос хэтрэхгүй.

Гаралт
Хайж буй шаблоныг гаргана

No comments: