Saturday, April 19, 2014

Coder-Strike 2014 - Round 1. Problem B. Network Configuration

Сүлжээний олимпиад явагдах гэж байгаа.
Ангид n компьютер байгаа.
Харин оролцогчийн тоо k.
Компьютеруудын сүлжээний хурд янз бүр.
Админууд компьютерийн сүлжээний хурдыг нь зөвхөн багасгаж чаддаг.
Харин оролцогчдын компьютер бүгд ижил сүлжээний хурдтай байх ёстой.
n компьютерийн сүлжээний хурд нь өгөгдсөн бол тэдгээрээс ядаж k ширхэг компьютерийн сүлжээний хурдыг нь ижилхэн T утгатай болгосон гэвэл Т-г олно уу. Т нь аль болох их байх ёстой.

Оролт

Эхний мөрөнд n, k тоонууд өгөгдөнө.
Дараагийн мөрөнд a[1], ..., a[n] гэсэн компьютеруудын сүлжээний хурдууд өгөгдөнө.

Гаралт
Т тоог хэвлэнэ.

No comments: