Friday, April 18, 2014

RCC 2014 Warmup (Div. 2) Problem A. Elimination

2214 оны КодКап дараах журмаар явагдана:
Үндсэн болон Нэмэлт үеүүд байна. Үндсэн үеээс эхний n оролцогч финалд шалгарах бол нэмэлт шатнаас эхний нэг л оролцогч финалд шалгарна.
Өмнөх жилүүдийн аварга болох k тооны оролцогчийг шууд финалд оруулна.
Финалд доод тал нь m*n тооны оролцогчийг оруулах ёстой. Хэрэв үндсэн шатанд c тооны бодлого, нэмэлт шатанд d тооны бодлого хэрэгтэй байдаг бол тэмцээн зохиогчид финалаас өмнөх шалгаруулалтуудад хамгийн багадаа нийт хэдэн бодлого зохиох хэрэгтэй вэ?

Оролт

Эхний мөрөнд c, d тоонууд,
Дараагийн мөрөнд n, m тоонууд,
Сүүлийн мөрөнд k тоо байрлана.

Гаралт

Бодлогын нийт тооны хамгийн бага утгыг гаргана.

No comments: