Tuesday, October 13, 2009

CS200 Лабораторын ажил №2-ын дүн (А. Хүдэр)

Энд дарж үзнэ.
Тавигдаагүй дүн байвал энэ долоо хоног дуусахаас өмнө надад ирж хэлээрэй. Түүнээс хойш Лабораторын ажил №2-тэй холбоотой асуудал хүлээж авахгүй.

No comments: