Monday, October 12, 2009

CS200 Лабораторын ажил №1-ийн дүн (А. Хүдэр)

Энд дарж үзнэ үү.
Тавигдаагүй дүн байвал энэ долоо хоног дуусахаас өмнө надад ирж хэлээрэй. Түүнээс хойш Лабораторын ажил №1-тэй холбоотой асуудал хүлээж авахгүй.

No comments: