Friday, October 16, 2009

Лабораторын багш

Зарим оюутнууд лабораторын багшийнхаа нэрийг буруу ойлгож явснаас оноо алдах байдалд хүрээд байна. Иймд "Лабораторын багшаа" яаж олох талаар зөвлөгөө өгье.

Юуны өмнө хэд дэх өдрийн хэд дүгээр цаг дээр 126-д очиж лабораторийн хичээлд суудгаа мэддэг байх ёстой. Үүний дараа доорх жагсаалтаас багшийнхаа нэрийг олно:

1-1 : Ц. Энхбилэг
1-7 : А. Хүдэр
2-4 : Ц. Энхбилэг
2-5 : Ц. Энхбилэг
3-1 : С. Бауырбек
3-4 : С. Бауырбек
3-5 : С. Бауырбек
3-6 : Ц. Энхбилэг
3-7 : Ц. Энхбилэг
4-3 : Ц. Энхбилэг
4-4 : А. Хүдэр
5-1 : А. Хүдэр

Лабораторын ажлаа өөрийн багшийн вэб сайт дээр хийхгүй бол сүүлд нь тооцуулахгүй байх магадлалтайг анхааруулъя. Оюутнууд багшийгаа андуурах явдал олноор гарсан нь хичээл сонголтын вэб дээр эдгээр 13 лабораторын цагийг бүгдийг А. Хүдэрийнх гэж ташаагаар гарснаас болсон юм. Иймд вэбийн алдаанаас болж оноо алдахгүйн тулд эртнээс зөв лабораторын багшаа олж оноогоо хэлж засуулцгаана уу.

No comments: