Sunday, October 18, 2009

CS200 Лабораторын ажил №7

Лабораторын багшийнхаа нэр дээр дарж орно:

1. Ц. Энхбилэг
2. А. Хүдэр
3. С. Бауырбек

No comments: