Sunday, October 18, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №2

Нөхцөл шалгах үйлдлийг функцийн утга тооцоолоход хэрэглэх.

Гүйцэтгэх хэлбэр: Бодлогын өгүүлбэр, програм болон блок-схемээ цаасан дээр хэвлэж ирнэ.
Хугацаа: 10-р долоо хоногийн хамгийн сүүлийн бие даалтын цагаас хэтрэхгүй.
Энд дарж бодлогуудын өгүүлбэрийг татаж авна.
4а-4е бодлогууд таарсан оюутнууд "(зураг 3.а-3.е)" гэснийг бүгдийг бодох хэрэггүй. Эдгээр зургаан зурагнаас аль дуртайгаа сонгон бодно.

No comments: