Thursday, October 29, 2009

CS200 хичээлийн бие даалт №2-ыг авах нэмэлт цаг

Бие даалт №2-ыг энэ бүтэн сайн өдөр буюу 11 сарын 1-ний 8 цагаас 13.00 цаг хүртэл өгч болно. Энэ сүүлийн боломж гэдгийг анхаарна уу.

No comments: