Tuesday, October 13, 2009

CS200 Лабораторын ажил №3-ын дүн

Энд дарж үзнэ.
spoj дээрх хэрэглэгчийн нэр нь учир битүүлэг хүмүүсийн дүнг оруулж чадаагүй тул биеэр ирж оноогоо авна уу. Энэ долоо хоног дуусахаас өмнө ирж оноогоо авна. Үүнээс хойш 3-р лабораторын ажлын оноотой хамаатай асуудал авч хэлэлцэхгүй.

No comments: