Monday, October 19, 2009

CS200 Лабораторын ажил №8

Лабораторын багшийнхаа нэр дээр дарж орно. Энэ лабораторын ажлыг 10-р долоо хоногт хийнэ.

1. Ц. Энхбилэг
2. А. Хүдэр
3. С. Бауырбек

No comments: