Thursday, October 29, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №1-ийн дүн

Бие даалтын ажил №1-ийг шалгаж дууслаа. Илт хуулсан хүмүүс нэлээдгүй гарсан ба хуулсан, хуулуулсан ялгаагүй 0 оноо тавилаа. Дараагийн бие даалтын ажлыг хуулахгүй байх гэж найдаж байна.
Оноог энд дарж үзнэ үү.

No comments: