Friday, October 30, 2009

Java хэлний сурах бичиг


ШУТИС-ийн КтМС-ийн ахлах багш Д.Энхжаргалын "Java. Объект хандалтат програмчлал" ном хэвлэгдэн гарлаа. Үнэ 10 000 төгрөг. Надтай холбоо барьж худалдан авч болно.

No comments: