Sunday, November 1, 2009

Улсын олимпиадын сорил №1

http://acm.timus.ru/problemset.aspx?space=76 хуудсан дээр бодлогууд англиараа байгаа. Удахгүй монгол болгох болно.
Сорилд орж байгаа оюутнууд нэр, код, хэрэглэгчийн нэрээ явуулна уу. Одоогоор дараах оюутнууд оролцож байна гэж ойлгов:
1. Nanni, SW09D011
2. undral, ?
3. axe, SW09D044
4. sw09d400, sw09d400
5. chinbat, sw09d020
6. Adiya, sw08d050
7. margad_erdene, sw09do64
8. ArGeNTina22, SW09D202
9. SaMuN, sw09d034
10. j.bayasgalan, hw06d001
Сүүлд нь би тэр хэрэглэгч гээд нэгт орсон хүнийг заагаад байхгүйн тулд зөвхөн эд нарыг сорилд оролцсон гэж үзэх нь ээ.

No comments: