Sunday, November 29, 2009

SW316 Лабораторын ажил №5

Энд дарж үзнэ. Эцсийн хугацаа 16-р долоо хоногийн лабораторын цаг.

No comments: