Sunday, November 15, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №4

Давхар давталтаар хүснэгт боловсруулах

Энэ бие даалтын ажлаар оюутан лекц, лабораторын ажлаар давталтуудын тухай олж авсан мэдлэгээ ашиглан өөрийн вариантад харгалзах бодлогоо бодно. Ажиллуулж үзсэн програмаа цаасан дээр авчирна. Бодлогын өгүүлбэрийг мөн хэвлэсэн байх шаардлагатай. Уг ажлыг хамгаалах сүүлийн хугацаа нь 15-р долоо хоногийн өөрийн лабораторын багшийн хамгийн сүүлийн бие даалтын цаг. Програм нь заавал зөв ажилласан байх шаардлагатай.

Энд дарж бодлогуудыг үз.
Энд дарж бодлогын дугаараа үз.

Бодлогуудыг Google Docs дээрээс уншихад асуудалтай байвал энд дарж doc файл хэлбэрээр татаж авна

No comments: