Friday, November 13, 2009

CS200, SW316, MT521 Холбоо барих

Дээрх хичээлүүдийн талаар болон олимпиад, төгсөлтийн талаар асуулт асуух оюутнууд мэйл бичих буюу ажлын өдөр 20.00-21.00 цагуудын хооронд мессенжерт онлайн байх үед харилцана уу.

No comments: