Sunday, November 1, 2009

Онлайн олимпиадын бодлогыг олж бодох тухай


Дээрх зураг дээр улаанаар дугуйлсан "Problems" гэсэн үг дээр дарна. Өөр юман дээр дарвал учиргүй олон бодлоготой учирна.

No comments: