Monday, November 9, 2009

MT521 Хичээл тасрана

2009-11-10-наас эхлэн 3 хоног гадаад явж байгаа тул энэ үеэр лекц, семинарын хичээлүүд дор хаяж 3 удаа орохгүй. 2009-12-02-нд ирээд эрчимтэй нөхнө.

No comments: