Tuesday, November 10, 2009

SW316

Ирэх гурван долоо хоногт лекцийн хичээл болон 1-6 цаг дээрх лабораторын хичээл хуваарийн дагуу орно. Харин 2-6 дээр байгаа лабораторын ажил орох эсэхийг Болд-Эрдэнэ багшаасаа асуугаарай. Ороогүй тохиолдолд ирж байгаад нөхнө.

No comments: