Sunday, November 1, 2009

Өнөөдрийн онлайн сорил

Испаничуудын хариуцлагагүй байдлаас болж түрүүчийн сайтанд тэмцээн болсонгүй. Иймд үдээс хойш Улаанбаатарын цагаар 16.00 цагаас http://acm.timus.ru/contest.aspx сайт дээр болно. Эртхэн орж бүртгүүлээрэй.

No comments: