Sunday, November 29, 2009

SW316 Бие даалтын ажил №3-ын дүн

Энд дарж үзнэ. Яг адилхан бие даалт явуулсаар байгаа тул 0 оноо тавьсан болно.

No comments: