Friday, November 13, 2009

CS200 Бие даалтын ажил №3-ын тухай дахин давтан өгүүлэх нь

Бие даалт №3-ыг намайг иртэл хэнд ч өгч болохгүй. Бауырбек-д өгсөн оюутнууд буцааж авна уу.
Намайг ирэхээр өгсөн оюутнуудад л оноо тавина.

No comments: