Friday, November 27, 2009

SW316 Сорил 2

Сорил - 2-ыг 2009 оны 11 сарын 28-ны Бямба гаригийн 10 цагт авна. Нийт оноо 15.
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=sw316-1 хаягаар орж электрон хэлбэрээр өгнө. Нууц үг шалгалт эхлэхийн өмнө тодорхой болно. Шалгалт авах анги - 126.
Your name гэсэн талбарт оюутны кодоо бичнэ.
Өмнөх сорилын асуултууд дээр шинээр үзсэн хичээлийн асуултууд нэмэгдсэн байгаа.

No comments: