Sunday, November 22, 2009

CS200 Лабораторын ажил №12

Лабораторын ажлын багшийнхаа нэр дээр дарж орно:

1. Ц. Энхбилэг
2. А. Хүдэр
3. С. Бауырбек

No comments: